Mayke Op de Beeck, Notaris te Vorselaar

 

Mayke Op de Beeck

Notaris te Vorselaar

1

Om volop te kunnen genieten van ons pensioen zijn we van plan om naar Frankrijk te verhuizen waar we een onroerend goed bezitten. Verandert dat iets aan ons erfrecht?

Elk land heeft zijn eigen regels als het op erfrecht aankomt. Het erfrecht van onze buurlanden kan op een paar belangrijke punten verschillen van ons Belgisch recht.

Vandaag wordt de hele nalatenschap in principe afgehandeld volgens het recht waar de overledene zijn laatste verblijfplaats had. Een verhuis naar Frankrijk zal dus tot gevolg hebben dat niet het Belgische recht toegepast wordt op de verdeling van de nalatenschap, maar het Franse recht. Dit geldt bijgevolg ook voor de goederen die gelegen zijn in België.

Enige waakzaamheid is hierbij geboden. Zo kent Frankrijk een zeer grote erfrechtelijke bescherming van de langstlevende echtgenote (die de hele nalatenschap erft) terwijl in België de kinderen de belangrijkste erfgenamen blijven. Ook de regeling rond de wettelijke reserves (het minimaal erfdeel dat een erfgenaam kan vorderen) kan verschillen van land tot land.  

Bij een verhuis naar het buitenland kan je dus best even stilstaan bij deze verschillen en je informeren over het erfrecht van het betrokken land. Indien je wenst dat het recht van jouw nationaliteit (hier Belgisch recht) van toepassing blijft, dan zal je iets moeten ondernemen. Hiervoor moet je bij de notaris zijn, want het opstellen van een testament waarbij je expliciet aangeeft dat het erfrecht van het land van je nationaliteit van toepassing is, zal noodzakelijk zijn. Hij zal je op gepaste wijze adviseren zodat je familieleden niet voor slechte verrassingen komen te staan.